Xoledox kisti

Xoledox kisti

Qaraciyərin içində və ya qaraciyərin xaricində də əmələ gəlsə, öd yollarında əmələ gələn anadangəlmə və ya qazanılmış kistlər xoledox kistləri adlanır. Böyüklərdə qaraciyər absesi, siroz, xolelitiaz, portal hipertoniya kimi qarşımıza çıxa bilən...

Qaraciyər şişləri

Qaraciyər şişləri

Qaraciyər xərçəngi, orqanın öz toxumasından əmələ gələn bəd xassəli şişdir. Xəstəliyin rastgəlmə tezliyi bölgəyə bağlı olaraq dəyişkəndir. Xüsusən də Hepatit B infeksiyası çox olan bölgələrdə xəstəlik önəmli bir xalq problemi ikən, peyvəndlənməsi...

Pankreas xərçəngi

Pankreas xərçəngi

Ümumi məlumat Pankreas (mədəaltı vəzi) mədənin arxa tərəfində yerləşən, həm həzm üçün lazımlı olan fermentləri nazik bağırsaqların ilk hissəsi olan onikibarmaq bağırsağa hasil edən, həm də qan şəkərinin tənzim olunması üçün gərəkli olan hormonların...

Öd kisəsi əməliyyatı

Öd kisəsi əməliyyatı

Öd kisəsi daşı nədir? Öd kisəsinin içində normalda ərimiş halda olan xolesterol və ya piqmentlərin çökərək əmələ gətirdiyi bir quruluşdur. Öd kisəsi funksiyası nədir? Öd kisəsi qaraciyərin alt hissəsinə yapışmış şıkildə olan bir orqandır. Funksiyası...

Mədəaltı vəzi xoşxassəli şişləri

Mədəaltı vəzi xoşxassəli şişləri

Mədəaltı vəzinin bəzi xoşxassəli şişləri zamanı cərrahi əməliyyatlara ehtiyyac ola bilər. Hormonal aktivliyi olan insulinoma kimi bəzi şişlər çox zaman xoş xassəlidir. Pankreasın kistik şişlərinin mühüm bir hissəsi də xoş xassəlidir. Xoş xassəli...

Exinokokk kisti

Exinokokk kisti

Hidatik kist xəstəliyi olaraq da tanınan bu xəstəliyin törədicisi exinokok adlı bir yastı qurddur. Exinokok paraziti çox geniş bir coğrafi yayılmaya malikdir, lakin qoyun təsərrüfatı çox olan yerlərdə daha sıx müşahidə olunur. Ən çox qaraciyəri...

Xolangiokarsinom

Xolangiokarsinom

Ümumi məlumat Xolangiokarsinoma (öd yolları xərçəngi) həzm mayesi olan ödü daşıyan öd axarlarından əmələ gələn xərçəngdir. Öd yolları qaraciyəri nazik bağırsaq və öd kisəsi ilə birləşdirir. Bu xəstəlik xərçəngin çox nadir forması olub əsasən yaşı...