Hiatal herni

Hiatal herni

Hiatal hernia Hiatal hernia, mədənin bir qisminin, diafraqmada qida borusunun keçdiyi dəlikdən yuxarı keçməsidir. Hiatal hernia ilə digər diafraqmal yırtıqları qarışdırmaq olmaz. Hiatus açıqlıq deməkdir. Diafraqmada bir çox hiatus mövcuddur: qida...

Guatr əməliyyatı

Guatr əməliyyatı

Guatr əməliyyatı nədir, kimlərdə icra olunur? Bəzi tiroid vəzilərin quruluş və fizioloji pozulmalarının müalicəsi zamanı aparılan əməliyyat guatr əməliyyatı adlanır. Boyuna təzyiq edən və böyümüş qalxanabənzər vəzi Uzun müddət dərman qəbul edərək...