Mədəaltı vəzin törəməsinə görə laparoskopik əməliyyat